frequently asked questions

Jakie dodatkowe koszty muszę dodać do zakupu nieruchomości?

Wszystkie koszty są już zawarte w kwocie podanej na nieruchomości, nie musisz dodatkowo nic płacić. My opłacamy koszty notarialne, PCC, podatek, ustanowienie księgi wieczystej, wieczystą aplikację księgową. W akcie notarialnym zapisano, że koszty należą do sprzedawcy

Jak długo trwa podpisanie aktu notarialnego?

Podpisanie aktu notarialnego następuje w ciągu 2 tygodni od zatwierdzenia, że ​​klient jest zdecydowany na zakup


Gdzie podpisywany jest akt notarialny?

Podpisujemy wszystkie akty notarialne w jednej kancelarii notarialnej w Warszawie, chyba że istnieje potrzeba indywidualnego podpisania aktu notarialnego w innym miejscu na potrzeby klienta, ale wolelibyśmy go uniknąć ze względu na wiele problemów z przekazaniem dokumentów